โรงพยาบาลสงฆ์ จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี2564

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี2564 เพื่อกำหนดทิศทางและการดำเนินงานการจัดทำ แผนปฎิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล นโยบายการดำเนินการของกรมการแพทย์ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯและบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี2564” วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมซีฮอร์ส โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:51:07 น. เข้าดู 244 ครั้ง