ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการถวายการตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ -สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย “ จำนวน ๒๐๐ รูป ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการถวายการตรวจสุขภาพ พระสงฆ์ - สามเณร ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย “ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ด้านการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ มีพระสงฆ์ตรวจสุภาพ จำนวน ๒๐๐ รูป กิจกรรมประกอบด้วย - ถวายการตรวจโรคทั่วไป - โรคทางจักษุ - ทันตกรรม - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - การตรวจสุขภาพเท้า พร้อมทั้งถวาย - เครื่องวัดความดันโลหิต - ยาสามัญประจำวัด โดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:01:14 น. เข้าดู 199 ครั้ง