นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธีฉลององค์กฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา ร่วมในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้จัดทอดกฐินสามัคคีที่วัดศรีสว่างวนาราม บ้านฟ้าห่วน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน และมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:55:09 น. เข้าดู 291 ครั้ง