สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์นำเงินพระราชทาน จำนวน 20,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เนื่องในวันที่ 8 มกราคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์นำเงินพระราชทาน จำนวน 20,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:00:51 น. เข้าดู 202 ครั้ง