ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสงฆ์ (Green Priest) เป็นตัวแทนส่งมอบปฏิทินเก่ามูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯโดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ คุณจรัสศรี ศรีมณี ประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ (ปารีส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วย ภญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน Green Priest ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอนะ” พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ คุณจรัสศรี ศรีมณี ประธานกรรมการ มูลนิธิคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15:22:03 น. เข้าดู 200 ครั้ง