อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายกระเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายกระเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:52:49 น. เข้าดู 700 ครั้ง