สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ-สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอเอส จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ-สามเณร อาพาธ แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 107,199.25 บาท รับมอบโดย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00:57 น. เข้าดู 986 ครั้ง