สมาคมเพื่อนไทย – อิตาลี ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 สมาคมเพื่อนไทย – อิตาลี ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 100,000 บาท

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15:58:20 น. เข้าดู 600 ครั้ง