ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ – ดร.จันทร์เพ็ญ – คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ – ดร.จันทร์เพ็ญ – คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมทำบุญให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16:04:18 น. เข้าดู 928 ครั้ง