คุณประสิทธิ พรหมณะและคุณสุปาณี ศรศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน บำรุงภัตตาหาร,เวชภัณฑ์,โลหิต,ค่ายา,ทั่วไป แด่พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คุณประสิทธิ พรหมณะและคุณสุปาณี ศรศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน บำรุงภัตตาหาร,เวชภัณฑ์,โลหิต,ค่ายา,ทั่วไป แด่พระภิกษุ – สามเณร อาพาธ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยนายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13:53:56 น. เข้าดู 662 ครั้ง