มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นายแพทย์สุพจน์ ตันติสุวณิชย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15:09:07 น. เข้าดู 632 ครั้ง