โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคและตรวจคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน ให้กับคณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่ 23 ประจำปี 2562 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรค และตรวจคัดกรองต้อกระจก ต้อหิน ให้กับคณะเจ้าอาวาสใหม่ คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่ 23 ประจำปี 2562 จำนวน 285 รูป ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:45:37 น. เข้าดู 621 ครั้ง