คุณอำไพ ปทุมเจริญผล ร่วมบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 คุณอำไพ ปทุมเจริญผล ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1,000,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์สมเกียรติ เกษมธรรมคุณหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:20:23 น. เข้าดู 601 ครั้ง