กลุ่มใจประสานใจ โดยครูต้อย (จักริน พรหมมินทร์) ครูโอปอ (พชรพล ไขแสง) และนทพ.ประชา เลาหชัยได้ร่วมกัน จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อ จัดตั้งกองทุน "จับไมค์ได้บุญ" เพื่อพระสงฆ์-สามเณรอาพาธ

วันที่ 19 เมษายน 2562 กลุ่มใจประสานใจ โดยครูต้อย (จักริน พรหมมินทร์) ครูโอปอ (พชรพล ไขแสง) และนทพ.ประชา เลาหชัยได้ร่วมกัน จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อ จัดตั้งกองทุน "จับไมค์ได้บุญ" เพื่อพระสงฆ์-สามเณรอาพาธ ได้รับยอดเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน 185,000 บาท และนำมามอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:22:11 น. เข้าดู 673 ครั้ง