เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นพ.เฉลียว สัตมัย รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรอาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย และเพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:33:41 น. เข้าดู 690 ครั้ง