กลุ่มงานเภสัชกรรม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนา ทุกวันพระ ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนา ทุกวันพระ ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ อังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:53:31 น. เข้าดู 507 ครั้ง