ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2562 "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธถายใต้หลักพระธรรมวินัย" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวน

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2562 "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธถายใต้หลักพระธรรมวินัย" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวน www.facebook

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:26:40 น. เข้าดู 657 ครั้ง