โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 439,743.68 บาท

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม " โครงการเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสครบ 60ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา จำนวน 439,743.68 บาท โดยคุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสงฆ์รับมอบเงิน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:02:18 น. เข้าดู 431 ครั้ง