บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้ โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท พร้อมของอุปโภค-บริโภค รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:21:55 น. เข้าดู 502 ครั้ง