มออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป (วัดBP ตรวจ DTX) -ตรวจคัดกรองทางจักษุ -ตรวจทางทันตกรรม -สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น -ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ -ถวายถังขยะลดโลกร้อน จำนวน ๔ ใบ -ถวายเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่องไว้ประจำวัด และร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบวัดในเขตสังฆาวาส เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดชนะสงคราม(บางลำพู) กรุงเทพมหานคร

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10:44:11 น. เข้าดู 521 ครั้ง