นักศึกษาหลักสูตร AEC2 และคณะ ร่วมบริจาคเงินพร้อมปัจจัย ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อสาธารณกุศล

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตร AEC2 และคณะ ร่วมบริจาคเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท พร้อมปัจจัย ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อสาธารณกุศล รับมอบโดย นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:49:45 น. เข้าดู 371 ครั้ง