โรงพยาบาลสงฆ์สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเครือข่าย

โรงพยาบาลสงฆ์สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเครือข่าย "การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ ภายใต้หลักพระธรรมวินัย" โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ วิหาร โรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:33:09 น. เข้าดู 668 ครั้ง