ผู้บริหารบริษัท CBRE Thailand นำเงินมาบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารบริษัท CBRE Thailand นำเงินมาบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:55:55 น. เข้าดู 376 ครั้ง