นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าอาวาสนำพระภิกษุ สามเณรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าอาวาสนำพระภิกษุ สามเณรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป
-โรคทั่วไป (วัดBP ตรวจ DTX)
- ตรวจคัดกรองทางจักษุ
- ตรวจทางทันตกรรม
- สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- ถวายถังขยะลดโลก ร้อน จำนวน ๔ ใบ
- ถวายเครื่องสังฆทาน
- ถวายเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่องไว้ประจำวัด และรับการถวายอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบวัด เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบพิตรภิมุข เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร facebook

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ ศุกร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:09:19 น. เข้าดู 157 ครั้ง