ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกองค์กรจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานทุกองค์กรจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารทุกระดับร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการมุ่งมั่นและตั้งใจแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และร่วมเดินรณรงค์เป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ให้ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ อังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:20:53 น. เข้าดู 220 ครั้ง