ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสนำพระภิกษุ สามเณรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นำคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสนำพระภิกษุ สามเณรเข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไป (วัดBP ตรวจ DTX)
- ตรวจคัดกรองทาง จักษุ
- ตรวจทางทันตกรรม
- สาธิตและฝึกปฏิบัติ CPR เบื้องต้น
- ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
- ถวายถังขยะลดโลก ร้อน จำนวน ๔ ใบ
- ถวายเครื่องสังฆทาน
- ถวายเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่องไว้ประจำวัด และรับการถวายอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทำความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบวัด ณ วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:53:12 น. เข้าดู 224 ครั้ง