รับบริจาคเงินสมทบทุน " ทุนพระยาสุนทรลิขิต และ คุณหญิงระเบียบ โปตระนันทน์ ณ.โรงพยาบาลสงฆ์

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 นางพัดชา โอภาสทิพากร สมทบ " ทุนพระยาสุนทรลิขิต และ คุณหญิงระเบียบ โปตระนันทน์ " จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นางสาวยิ่งพรรณ พฤกษยาชีวะ สมทบ " ทุนพระยาสุนทรลิขิต และ คุณหญิงระเบียบ โปตระนันทน์ " จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:53:28 น. เข้าดู 621 ครั้ง