นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ๕๐ มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 24,028 บาท

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ๕๐ มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน 24,028 บาท

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:59:38 น. เข้าดู 120 ครั้ง