พล.ร.ต.พิสิฎ ฤกษ์งาม ผอ.สปก. และคณะ ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พล.ร.ต.พิสิฎ ฤกษ์งาม ผอ.สปก. และคณะ ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:06:49 น. เข้าดู 192 ครั้ง