ทีมcopd ตรวจเยี่ยมพระภิกษุอาพาธ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และถวายความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 การเลิกบุหรี่

พญ.จารุภัทร อัศวพลังกูล อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ พร้อมด้วยทีมcopd ตรวจเยี่ยมพระภิกษุอาพาธ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ วัดลำผักชี และวัดพลมานีย์ เขตลาดกะบัง กรุงเทพมหานคร และถวายความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 การเลิกบุหรี่ รณรงค์การใช้ผ้าปิดปากป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรังในชุมชนวัด เช่น ควันจากบุหรี่, ฝุ่นละออง เป็นต้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:33:08 น. เข้าดู 182 ครั้ง