บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๗,๔๕๐ บาท

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๗,๔๕๐ บาท

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:06:29 น. เข้าดู 134 ครั้ง