มูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ - ดร.จันทร์เพ็ญ - คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ - ดร.จันทร์เพ็ญ - คุณนิภา พร้อมคณะญาติมิตรมูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:14:20 น. เข้าดู 187 ครั้ง