สำนักงานเขตทวีวัฒนา หมู่บ้านลดาวัลย์ ปิ่นเกล้า บริษัท ตีระอินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอรร์เชี่ยล จำกัด บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด และผู้มีจิตศรัทรา มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานเขตทวีวัฒนา หมู่บ้านลดาวัลย์ ปิ่นเกล้า บริษัท ตีระอินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด และผู้มีจิตศรัทรา มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:21:13 น. เข้าดู 176 ครั้ง