พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ ( สบ ๘ ) มอบกระเช้าผลไม้เพื่อนำไปถวายพระภิกษุอาพาธ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง จเรตำรวจ ( สบ ๘ ) มอบกระเช้าผลไม้เพื่อนำไปถวายพระภิกษุอาพาธ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14:15:02 น. เข้าดู 210 ครั้ง