ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพระภิกษุ-สามเณร

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพระภิกษุ-สามเณร อาพาธจำนวน 14,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) โดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:55:43 น. เข้าดู 591 ครั้ง