บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) บริจาค มาม่าคัพ จำนวน 20 กล่อง รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) บริจาค มาม่าคัพ จำนวน 20 กล่อง รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:05:00 น. เข้าดู 78 ครั้ง