บริษัทกสิสุรีย์ / กลุ่ม TEPCOT3 / กลุ่มสามแยก มอบชุด PPE ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน ๒๐๐ ชุด รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัทกสิสุรีย์ / กลุ่ม TEPCOT3 / กลุ่มสามแยก มอบชุด PPE ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน ๒๐๐ ชุด รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ อังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:18:27 น. เข้าดู 101 ครั้ง