สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 บริจาค แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 บริจาค แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:26:20 น. เข้าดู 158 ครั้ง