กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:49:04 น. เข้าดู 83 ครั้ง