คุณโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ คุณโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ ศุกร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:30:08 น. เข้าดู 71 ครั้ง