พระครูมงคลขันตยาลังการ (หงษ์ )วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พระครูมงคลขันตยาลังการ (หงษ์ )วัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี มอบเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:57:14 น. เข้าดู 531 ครั้ง