ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี พร้อมคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี พร้อมคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพระภิกษุสามเณรอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทถ้าน ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:59:00 น. เข้าดู 431 ครั้ง