คุณวงค์ศิริ ทัดท่าทราย ได้บริจาคเงินเพื่อรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1,000,000บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์

โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อ พุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:01:28 น. เข้าดู 650 ครั้ง