กิจกรรมรับบริจาค


บริจาคเตียงไฟฟ้าและเครื่องวัดความดันโลหิต

คุณอารีย์ พงษ์สังข์ และคณะ ได้บริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง และเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 13 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ โดย คุณกิ่งประกา เบญญาธนศรีศักดิ์ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ 4 เมษายน 2564

บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ โดย ศิษย์เก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 14 และคณาจารย์

ศิษย์เก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 14 และคณาจารย์ ร่วมบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ มูลค่า 130,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ โดยนางมธุรส ตันติเวสส หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นตัวแทนในการรับบมอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์

นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด ตลอดจนคณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสประจำสำนักประชาสัมพันธ์ มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 12.10 น. ณ จุดรับบริจาค โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด ตลอดจนคณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสประจำสำนักประชาสัมพันธ์ มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ อาทิ แอลกอฮอล์ล้างมือ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีดโกนหนวด กระดาษชำระ ยาหม่อง ยาอมสมุนไพร นมกล่อง อาหารเสริมสูตรครบถ้วน (นมแอนชัวร์) และน้ำดื่ม ฯลฯ โดยมี นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบเพื่อดำเนินการต่อไป

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ( ป่อเต็กตึ๊ง ) มอบเตียงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ( ป่อเต็กตึ๊ง ) มอบเตียงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

พระชัยฤกษ์ ปริยานนท์ วัดสีกัน (พุทธสยาม) ดอนเมือง ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

พระชัยฤกษ์ ปริยานนท์ วัดสีกัน (พุทธสยาม) ดอนเมือง ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 1,000 ชุด โดยมีคุณวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

บริษัท ย่งกี่ จำกัด มอบแอลกอฮอล์น้ำ ​และแอลกอฮอล์เจล

บริษัท ย่งกี่ จำกัด มอบแอลกอฮอล์น้ำ ขนาด 10 ลิตร จำนวน 60 ถัง และแอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 มล. จำนวน 83 ขวด รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

พันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 18 มีนาคม 2564 พันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 15,000 บาท โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รับมอบ

คุณโกศล ผลลออ คุณมารยาท มาลยมาน คุณภาสินี บวรทัต คุณทวีวัฒน์ พูลชัยวิลัยศักดิ์ คุณธนัญธร สิริเฉลิมเฉลิมสุข คุณวสุมดี วสีนนส์ คุณวรวรรณ ภวสันต์ คุณนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ คุณนงนุช อุดมยมกกุล มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

คุณโกศล ผลลออ คุณมารยาท มาลยมาน คุณภาสินี บวรทัต คุณทวีวัฒน์ พูลชัยวิลัยศักดิ์ คุณธนัญธร สิริเฉลิมเฉลิมสุข คุณวสุมดี วสีนนส์ คุณวรวรรณ ภวสันต์ คุณนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ คุณนงนุช อุดมยมกกุล มอบเครื่องฟอกอากาศ ProMax 1500 จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทิชชู่แอลกอฮอล์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษทิชชู่ น้ำดื่ม ฯลฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทิชชู่แอลกอฮอล์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษทิชชู่ น้ำดื่ม ฯลฯ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด มอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา (Ozone Hybrid)

บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด มอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา (Ozone Hybrid) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

คุณสายธาน นิยมการณ์ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทิพย์คนึง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย และน้ำแร่ IS

คุณสายธาน นิยมการณ์ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทิพย์คนึง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง น้ำแร่ IS ขนาด 500มล. จำนวน 600 ขวด และน้ำแร่ IS ขนาด 300มล. จำนวน 600 ขวด รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด มอบรถเข็นผู้ป่วยให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐ คัน รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด มอบรถเข็นผู้ป่วยให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๑๐ คัน รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

การประปานครหลวง บริจาค นม น้ำ เอนชัวร์ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายพระสงฆ์ที่อาพาธ รับมอบโดย จ.ส.อ.เรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประปานครหลวง บริจาค นม น้ำ เอนชัวร์ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายพระสงฆ์ที่อาพาธ รับมอบโดย จ.ส.อ.เรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงินค่าเวชภัณฑ์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๕๐๐ บาท รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงินค่าเวชภัณฑ์ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๕๐๐ บาท รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจน์ฤดี มณีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริจาค นมถั่วเหลือง ดีน่า จำนวน ๒๖๐ ลัง รับมอบโดย จ.ส.อ.เรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริจาค นมถั่วเหลือง ดีน่า จำนวน ๒๖๐ ลัง รับมอบโดย จ.ส.อ.เรวัช ศรีฮอแก้ว ตัวแทนผู้อำนวยการ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

คุณอลิสา ฉัตรานนท์ และคณะ มอบ เครื่องวัดความดัน , เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ , หูฟังแพทย์ แผ่นแปะแผลกดทับ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณอลิสา ฉัตรานนท์ และคณะ มอบ เครื่องวัดความดัน , เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ , หูฟังแพทย์ , ชุดส่องตรวจหลอดลมคอ , แผ่นแปะแผลกดทับ เจลเรียกเนื้อ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินบริจาคแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินบริจาคแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

มูลนิธิโพธิวัณณา บริจาคเงินเพื่ออุปัฏฐากภิกษุอาพาธทั่วประเทศ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มูลนิธิโพธิวัณณา บริจาคเงินเพื่ออุปัฏฐากภิกษุอาพาธทั่วประเทศ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณอรัญญา ทวีลาภาภรณ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินและเครื่องวัดอุณหภูมิให้โรงพยาบาลสงฆ์

คุณอรัญญา ทวีลาภาภรณ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน ๒๘๖,๘๐๐ บาท และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีคุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ บริจาคเงินเพื่อบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ และ คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มีความประสงค์ที่จะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคเพื่อบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ และ คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบ

กรมสรรพสามิตมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1,000 ลิตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1,000 ลิตร โดยมีนายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

คุณพศิน อินทรวงศ์ และทีม บ.เสน่ห์มนตรา บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

นส.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และภญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับมอบ..ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ถังมือยาง นมเอนชัวร์ .. จากคุณพศิน อินทรวงศ์ และทีม บ.เสน่ห์มนตรา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท แอดวานซ์ เอนริชเชส จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ (ขนาด 290ml.) จำนวน 1,584 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

คณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และความโปร่งใสประจำสำนักประชาสัมพันธ์ มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น. ณ จุดรับบริจาค โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และความโปร่งใสประจำสำนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบุคลากรในสังกัด มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มีดโกนหนวด กระดาษชำระ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ยาดม นม และน้ำดื่ม ฯลฯ โดยมี นายวรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์ หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงฆ์ และนางสุธีรา บัวศรี หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ รับมอบเพื่อดำเนินการต่อไป ในการนี้ น.ส.บุษดี พนมภู หัวหน้าโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี สสส. รวมมอบสิ่งของจำเป็นและชุดความรู้ป้องกันโควิด-๑๙ รวมทั้ง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วย

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทย ประชาพิทักษ์ (หัวหิน) มอบแอลกอฮอล์เจล ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทย ประชาพิทักษ์ (หัวหิน) มอบแอลกอฮอล์เจล ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 200 ขวด

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบเงินบริจาค เจลล้างมือ และผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Anti-ViBac

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้คุณ คุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์ กรรมการอำนวยการ มอบเงินบริจาค จำนวน 6,000 บาท เจลล้างมือ จำนวน 30 ลัง ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Anti-ViBac จำนวน 100 ชุด พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีนายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท ลัคแอนด์เวลท์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้า ภายใต้แบรนด์ รักษ์ฟรุต นำโดย คุณธนนันท์ จินดากิจสกุลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริษัท ลัคแอนด์เวลท์ โปรดักส์ จำกัด ( LUCK&WEALTH PRODUCTS Co.,LTD ) ผู้ผลิตสินค้า ภายใต้แบรนด์ รักษ์ฟรุต ( RAKS FRUITS ) นำโดย คุณธนนันท์ จินดากิจสกุลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการบำรุงโรงพยาบาลและรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) หญิง มนัสสิริ อัมพุนันทน์ นาวาอากาศเอก หญิง นำลาภ อัมพุนันทน์ มอบเงิน 1 ล้านบาท

โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ) หญิง มนัสสิริ อัมพุนันทน์ มอบให้ 5 แสนบาท นาวาอากาศเอก หญิง นำลาภ อัมพุนันทน์ มอบให้ 5 แสนบาท นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมมูลนิธิชั้น 3 อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์

กลุ่มพนักงานบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)และบริษัทในครือ

กลุ่มพนักงานบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)และบริษัทในครือ ร่วมบริจาคเงิน บำรุงโรงพยาบาสงฆ์และเครื่องมือแพทย์ จำนวน 10,313 บาท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

อาจารย์ศิริวรรณ วงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยศิลป์ มอบเงินบริจาคแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๘ ธันวาคม อาจารย์ศิริวรรณ วงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยศิลป์ มอบเงินบริจาคแด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร

สโมสรไลออนส์ ดุสิต กรุงเทพฯ มอบ รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 3 คัน , แอลกอฮอล์ 1 ขวด , น้ำผลไม้ จำนวน 2 แพ็ค , หน้ากากอนามัย จำนวน 4 กล่อง , นม 1 แพ็ค รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สโมสรไลออนส์ ดุสิต กรุงเทพฯ มอบ รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 3 คัน , แอลกอฮอล์ 1 ขวด , น้ำผลไม้ จำนวน 2 แพ็ค , หน้ากากอนามัย จำนวน 4 กล่อง , นม 1 แพ็ค รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

บริษัท ทศพลอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด มอบเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๒๐ แพ๊ค รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บริษัท ทศพลอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด มอบเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๒๐ แพ๊ค รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

ธนาคารกสิกรไทย สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล (STA.) มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ธนาคารกสิกรไทย สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล (STA.) มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

คุณทวี ลาภวิไล และครอบครัว มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เตียง , รถเข็นผู้ป่วย จำนวน ๒ คัน รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ คุณทวี ลาภวิไล และครอบครัว มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เตียง , รถเข็นผู้ป่วย จำนวน ๒ คัน รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

เติมพลังบุญ กับ แลคตาซอย บริจาคนมกล่องแลคตาซอย สูตรเจ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท แลคตาซอย จำกัด บริจาคนมกล่องแลคตาซอย สูตรเจ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายแด่พระสงฆ์-สามเณร และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2,640 กล่อง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ————ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน—————-

คุณสำเนียง ลาภวิไล-คุณสำรวย ชั้นวานิช และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ มูลค่า 560,000 บาท

คุณสำเนียง ลาภวิไล-คุณสำรวย ชั้นวานิช และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ มูลค่า 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ - เตียงผู้ป่วย แบบปรับไฟฟ้า 3 ไกร - รถเข็นผู้ป่วย โดย นาแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวัมที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ————ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน—————-

นางนพปฏล มหาชนก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 153,200 บาท นางจินดา มหาชนก และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 192,780 บาท

นางนพปฏล มหาชนก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 153,200 บาท นางจินดา มหาชนก และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 192,780 บาท ดังรายการต่อไปนี้ เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า ปรับระดับได้ และ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ โดย นาแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวัมที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ————ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน—————-

ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน ) มอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๒๘ ถุง , แผ่นรองซึมซับ ๓๖๐ ชิ้น , Cotton Bud ๑๔ กล่อง , น้ำยาฆ่าเชื้อ (Dettol) ๔ ขวด , แอลกอฮอล์ ๕๖ ขวด รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน ) มอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน ๒๘ ถุง , แผ่นรองซึมซับ จำนวน ๓๖๐ ชิ้น , Cotton Bud จำนวน ๑๔ กล่อง , น้ำยาฆ่าเชื้อ (Dettol) จำนวน ๔ ขวด , ถุงมือยาง จำนวน ๑๐ กล่อง , แอลกอฮอล์ จำนวน ๕๖ ขวด , สำลีม้วน จำนวน ๙ ม้วน , น้ำดื่ม จำนวน ๖๐๐ ขวด รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับ ทีมรายการคืนทุนให้แผ่นดิน และมูลนิธิมวลชนภาค ๑ มอบ หน้ากากอนามัย และเครื่องบริโภค ถวายแด่พระภิกษุ - สามเณรอาพาธ รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับ ทีมรายการคืนทุนให้แผ่นดิน และมูลนิธิมวลชนภาค ๑ มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน , ข้าวสาร จำนวน ๕๐๐ กก. (๑๐๐ ถุง) , น้ำปลา จำนวน ๒๔๐ ขวด , น้ำมันพืช จำนวน ๑๒๐ ขวด , นมจืด จำนวน ๑,๔๔๐ กล่อง เพื่อถวายแด่พระภิกษุ - สามเณรอาพาธ รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จำกัด ( อังกฤษตรางู ) บริจาค แอลกอฮอล์เจล ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จำกัด ( อังกฤษตรางู ) บริจาค แอลกอฮอล์เจล ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

คณะ Brand KU 5 มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง และ บริษัท เลซี่บอย (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเก้าอี้ โซฟาปรับเอนนอน จำนวน ๘ ที่นั่ง ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ๋นิธี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะ Brand KU 5 มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง และ บริษัท เลซี่บอย (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเก้าอี้ โซฟาปรับเอนนอน จำนวน ๘ ที่นั่ง ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ๋นิธี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

คุณพิทยา มหิทธิวาณิชชา มอบ เตียงระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ เตียง , เครื่องวัดอุณหภูมิ ๑๒ ตัว , เครื่องวัดความดัน ๑๒ ตัว , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖ ห่อ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คุณพิทยา มหิทธิวาณิชชา มอบ เตียงระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ เตียง , เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑๒ ตัว , เครื่องวัดความดัน จำนวน ๑๒ ตัว , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน ๖ ห่อ รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

คุณสุระ แสนคำ ( เขาทราย แกแล็คซี่ ) มอบ ชุดถังออกซิเจน จำนวน ๒ ถัง รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คุณสุระ แสนคำ ( เขาทราย แกแล็คซี่ ) มอบ ชุดถังออกซิเจน จำนวน ๒ ถัง รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

CP ALL ร่วมกับ 24 Shopping มอบแอลกอฮอล์เจลเพื่อสู้ภัย COVID-19 จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ CP ALL ร่วมกับ 24 Shopping มอบแอลกอฮอล์เจลเพื่อสู้ภัย COVID-19 จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

คุณหญิงระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คุณหญิงระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล