กิจกรรมรับบริจาค


เติมพลังบุญ กับ แลคตาซอย บริจาคนมกล่องแลคตาซอย สูตรเจ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท แลคตาซอย จำกัด บริจาคนมกล่องแลคตาซอย สูตรเจ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อถวายแด่พระสงฆ์-สามเณร และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2,640 กล่อง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ————ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน—————-

คุณสำเนียง ลาภวิไล-คุณสำรวย ชั้นวานิช และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ มูลค่า 560,000 บาท

คุณสำเนียง ลาภวิไล-คุณสำรวย ชั้นวานิช และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ มูลค่า 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ - เตียงผู้ป่วย แบบปรับไฟฟ้า 3 ไกร - รถเข็นผู้ป่วย โดย นาแพทย์อนุตพงษ์ ชูจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวัมที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ————ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน—————-

นางนพปฏล มหาชนก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 153,200 บาท นางจินดา มหาชนก และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 192,780 บาท

นางนพปฏล มหาชนก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 153,200 บาท นางจินดา มหาชนก และครอบครัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 192,780 บาท ดังรายการต่อไปนี้ เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า ปรับระดับได้ และ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ โดย นาแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวัมที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสงฆ์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ————ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน—————-

ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน ) มอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๒๘ ถุง , แผ่นรองซึมซับ ๓๖๐ ชิ้น , Cotton Bud ๑๔ กล่อง , น้ำยาฆ่าเชื้อ (Dettol) ๔ ขวด , แอลกอฮอล์ ๕๖ ขวด รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน ) มอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน ๒๘ ถุง , แผ่นรองซึมซับ จำนวน ๓๖๐ ชิ้น , Cotton Bud จำนวน ๑๔ กล่อง , น้ำยาฆ่าเชื้อ (Dettol) จำนวน ๔ ขวด , ถุงมือยาง จำนวน ๑๐ กล่อง , แอลกอฮอล์ จำนวน ๕๖ ขวด , สำลีม้วน จำนวน ๙ ม้วน , น้ำดื่ม จำนวน ๖๐๐ ขวด รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับ ทีมรายการคืนทุนให้แผ่นดิน และมูลนิธิมวลชนภาค ๑ มอบ หน้ากากอนามัย และเครื่องบริโภค ถวายแด่พระภิกษุ - สามเณรอาพาธ รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับ ทีมรายการคืนทุนให้แผ่นดิน และมูลนิธิมวลชนภาค ๑ มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน , ข้าวสาร จำนวน ๕๐๐ กก. (๑๐๐ ถุง) , น้ำปลา จำนวน ๒๔๐ ขวด , น้ำมันพืช จำนวน ๑๒๐ ขวด , นมจืด จำนวน ๑,๔๔๐ กล่อง เพื่อถวายแด่พระภิกษุ - สามเณรอาพาธ รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จำกัด ( อังกฤษตรางู ) บริจาค แอลกอฮอล์เจล ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จำกัด ( อังกฤษตรางู ) บริจาค แอลกอฮอล์เจล ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

คณะ Brand KU 5 มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง และ บริษัท เลซี่บอย (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเก้าอี้ โซฟาปรับเอนนอน จำนวน ๘ ที่นั่ง ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ๋นิธี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะ Brand KU 5 มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง และ บริษัท เลซี่บอย (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเก้าอี้ โซฟาปรับเอนนอน จำนวน ๘ ที่นั่ง ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ รับมอบโดย คุณไพฑูรย์ ฤกษ๋นิธี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

คุณพิทยา มหิทธิวาณิชชา มอบ เตียงระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ เตียง , เครื่องวัดอุณหภูมิ ๑๒ ตัว , เครื่องวัดความดัน ๑๒ ตัว , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖ ห่อ รับมอบโดย นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คุณพิทยา มหิทธิวาณิชชา มอบ เตียงระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ เตียง , เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑๒ ตัว , เครื่องวัดความดัน จำนวน ๑๒ ตัว , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน ๖ ห่อ รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

คุณสุระ แสนคำ ( เขาทราย แกแล็คซี่ ) มอบ ชุดถังออกซิเจน จำนวน ๒ ถัง รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คุณสุระ แสนคำ ( เขาทราย แกแล็คซี่ ) มอบ ชุดถังออกซิเจน จำนวน ๒ ถัง รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

CP ALL ร่วมกับ 24 Shopping มอบแอลกอฮอล์เจลเพื่อสู้ภัย COVID-19 จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ CP ALL ร่วมกับ 24 Shopping มอบแอลกอฮอล์เจลเพื่อสู้ภัย COVID-19 จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ

คุณหญิงระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คุณหญิงระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รับมอบโดย นายแพทย์ธีรภัทร์ จงสัจจา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัย เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น รับมอบโดย คุณจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล