ธนาคารกสิกรไทย สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล (STA.) มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ธนาคารกสิกรไทย สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล (STA.) มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง รับมอบโดย พอ.นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร

โดย เวชนิทัศน์ เมื่อ พุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:07:54 น. เข้าดู 351 ครั้ง